Srpnový dobrovolnický tábor byl ve znamení velkých věkových rozdílů.

Nejstarším dobrovolníkem byl ekolog Petr Rybář z Hradce Králové, zatímco nejmladším dobrovolníkem Šimon Jelínek z Prahy (15 let). Celkem bylo 18 dobrovolníků, kteří se ubytovali ve dvou táborech na Green Camp I a Green Camp II. O první tábor se staral Indonésan Ali Rusli s Rikim a o druhý – nový tábor Milan a Zuzana. Během čtyř týdnů se vykonalo velké množství pracovní činnosti a bylo dokončeno to, co se prvnímu dobrovolňáku nepodařilo. Navíc se navázalo na výuku angličtiny pro děti, mládež i dospělé ve vesnici Batu Katak, kde proběhly další 3 lekce v průběhu 7 dní. Druhý turnus sice nechodil tak často na Tygří hlídky, zato se jim podařilo načapat pytláky přímo při akci a podat důležité důkazy o ilegální činnosti. Stejně tak se jim podařilo zachránit outloně váhavého ze zajetí a vypustit ho zpět na svobodu v rezervaci Green Life.

V průběhu srpna byla prozkoumána i druhá jeskyně, kde plánujeme ekoturistický program ve spolupráci s vesnicí Batu Katak. V polovině srpna se již dostavilo období dešťů a pravidelné vydatné deště zvedly hladiny řek, včetně malebného Sembelangu, z něhož se stal na jeden den vodní živel. K úchvatným momentům druhého dobrovolnického tábora bylo objevení plodícího fíkusu v blízkosti Green Camp II, kam po dobu 2 týdnů chodili pravidelně orangutani a siamangové na sladký ovocný mls.

Objevení dvou míst s Rafflesiemi u Green Life bylo třešničkou na dortu. Dále se podařilo navázat spojení s majiteli pozemků a začalo vyjednávání a vykoupení jejich pozemků v průběhu roku 2014 – 2015. Během srpna se k dobrovolnickému programu připojila ještě mezinárodní posádka, Izraelka s Italkou. Podařilo se rozmístit všech 11 nových fotopastí v NPGL a v rezervaci Green Life. Nezbývá než rekapitulovat a zhodnotit letní dobrovolnické tábory 2014.

Celkem se jich účastnilo 41 dobrovolníků. Na konci srpna a na začátku září by měli dorazit ještě další dobrovolníci z Česka, Velké Británie a USA. Věříme, že se podaří stejně navázat i v roce 2015, byť s největší pravděpodobností zkrátíme délku pobytu na 15 dní a budou 4 kola dobrovolnických turnusů. Nové podmínky a termíny dobrovolnických programů 2015 naleznete na našem webu od listopadu 2014.

 

Díky všem za účast a pomoc v rezervaci Green Life a při Tygřích hlídkách v NP Gunung Leuser. Děkujeme cestovatelskému portálu Hedvábná stezka za spolupráci a propagaci dobrovolnických programů 2014 a věříme v pokračování spolupráce i v dalších letech.

Díky všem dobrovolníkům za jejich pomoc a doufáme, že budou šířit myšlenku Green Life dále, poněvadž ochrana přírody a zvířat v ekosystému deštných pralesů je vykřičníkem současnosti a otazníkem pro budoucnost nás všech. Jsme součástí planety, jednoho neuvěřitelného celku a dokonalého zázraku, který nemá v nám známém Vesmíru obdoby. Nedovolme, aby byl tento zázrak zničen lidmi, kteří nemají skutečné hodnoty a odpovědnost za život budoucích generací, které mají stejné právo na život na planetě Zemi, na níž není jediným živočišným druhem pouze člověk. Jsme všichni živými a cítícími bytostmi a to bez rozdílu. Lidé, zvířata i rostliny sem patří, aniž bychom měli jediné právo jim zde upírat právo na život, evoluci a přirozenost.