V současné době se skýtá možnost rozšířit soukromou rezervaci Green Life o další důležité plochy, které navazují na chráněné území. Jedná se o 5 ha vpravo od rezervace (vykácená, osázen mladý kaučuk a zarůstající plocha – leží přímo na hranici s NP Leuser), dále protilehlý kopec 8 ha (prolíná se druhotný prales s většími stromy a starší kaučuk – velmi oblíbené místo opic, především hulmanů a gibonů), dále cca 3 ha hned pod rezervací Green Life s velmi pěknými partiemi pralesa, zajímavým kopcem s úchvatným výhledem směr Green Life a NP Leuser (oblíbené místo gibonů a hulmanů – navazuje na Green Life a 8 ha kopec viz výše). Další plocha k záchraně a vykoupení je 1,5 ha pralesa uvnitř rezervace Green Life, která se ještě nepodařila vykoupit!