K projektu Green Life se připojila další úžasná firma a to VITALVIBE, která se rozhodla projekt GREEN LIFE podpořit 300 Kč z každého internetového nákupu uskutečněného 17.11.2015. Tedy pokud přemýšlíte co na Vánoce a nebo jak potěšit své blízké, neváhejte a využijte úžasného a zdravého obchodu a ještě podpoříte projekt Green Life…

Příběh vzniku Vitalvibe je úzce spjat s ostrovem Bali. Proto se společnost rozhodla pro podporu projektu Green Life, který aktivně působí v Indonésii.

Z tohoto kouzelného místa pochází nadšení majitelů Jan Petra a Lucie Aujeské pro raw potraviny a živou stravu, které se skrze vizi Vitalvibe snaží šířit dál. Lucie na ostrově Bali pobývá celoročně, kde realizuje různé projekty zaměřené na zkvalitnění života, zdraví a celkové duševní pohody. Pořádá workshopy, retreaty nebo vede individuální lekce o zdravém životním stylu, přípravě rawfood a józe.

Nejen proto indonéské požáry nikoho ve firmě chladnými nenechávají. V den výročí velkých politických změn a zároveň v den narozenin firemního srdce Lucie, se Vitalvibe rozhodl udělat něco jinak. V úterý 17. listopadu daruje společnost 300 Kč z každého online nákupu na podporu záchrany pralesů, zvířat a lidí v Indonésii.

„Cítíme odpovědnost za planetu Zemi. S přírodou chceme být v souladu, co nejvíce a co nejdéle. Přírodní původ proto mají nejenom produkty naší nabídky, ale i další materiály, se kterými běžně pracujeme. Projekt Green Life nám dává smysl i z toho důvodu, že pracuje s místní komunitou a orientuje se na prevenci a vzdělání budoucích generací,“ dodala Kateřina Peroutková.

Vitalvibe přináší životodárné potraviny s maximálními výživovými hodnotami. Jsou zdrojem životní energie, která vede ke skutečnému zdraví. Nastupují tam, kde běžná konzumní strava již dávno selhala. Pomáhají léčit tělo i ducha.

ZODPOVĚDNOST VITALVIBE