Po 9 měsících tvrdé a dobře odvedené práce jsme dospěli do závěrečné fáze dokončení výstavby Tygřího domu. První kopnutí do země, za účelem čištění pozemku, proběhlo již v březnu 2015, ale se samotnou výstavbou se začalo až na konci dubna 2015. Od května do prosince 2015 se stavělo.

 

V lednu 2016 dorazila první skupina dobrovolníků, aby se zapojila do dokončení Tygřího domu a posledních úprav. Brousilo se, natíralo, odhalovaly se chybičky, aby se v zápětí napravily. Byla dokončena elektřina a Tygří dům mohl být rozsvícen. Též se ještě dokončila výstavba sociálního zázemí pro dobrovolníky. Druhá skupina dobrovolníků měla tu čest Tygří dům slavnostně otevřít, ale až poté, co jej na velkou slavnost pořádně uklidili a připravili. Byl čas na nový rozjezd!

 

Dne 23. ledna 2016 byl Tygří dům slavnostně otevřen! Otevíracího dne se zúčastnilo asi 85 návštěvníků, včetně zástupce camata (okresní hejtman) a starosty vesnice Batu Katak. Nedorazil ani jeden zástupce správy národního parku, což nám ukázalo jasný nezájem o vzdělávání dětí a ochranu přírody ze strany těch, kteří by tam měli být první. Otevírací den se velmi povedl, nejvíce dorazilo dětí, což bylo potěšující. Zahájení bylo v 10:00, ale na základě indonéského gumového času se zahajovalo v 11:30 hodin, poněvadž se čekalo na úředníky ze správy NPGL z Medanu, kteří nakonec bez omluvy nedorazili.

Ali Rusli pronesl úvodní slovo a seznámil s projektem Green Life a Tygřím domem všechny zúčastněné, včetně 11 českých dobrovolníků, kteří slavnostně zapěli českou hymnu, zatímco Indonésané tu indonéskou. Slavnostní pásku přestřihl zástupce camata pan David Pardede. K otevření Tygřího domu pronesl slovo i předseda české neziskové organizace Prales dětem pan Milan Jeglík a vyjádřil se k nutnosti mezinárodní ochrany tygrů sumaterských a tropických deštných pralesů, ke kterému může přispět nejenom vzdělávání dětí, ale také vykupování pralesů a přímá ochrana zvířat formou proti-pytláckých hlídek.

Na základě této informace byla slavnostně představena nová proti-pytlácká hlídka TYGŘÍ KOMANDO, které zahájí svoji činnost od února 2016 a bude mít za úkol střežit soukromou česko-indonéskou rezervaci Green Life a hranice NP Gunung Leuser mezi řekami Berkail a Sembelang. Též byl představen program PŘÁTĚLÉ SUMATERSKÝCH TYGRŮ,  který bude vyšetřovat tygří incidenty a kompenzovat ztráty místním obyvatelům v případě, že jim tygr zabije domácí zvířata, jako jsou krávy, buvoli, či kozy.

Celá otevíračka Tygřího domu se mimořádně povedla a zanechala v nás všech hluboký dojem a naději na kvalitní mezinárodní spolupráci na ochraně divoké přírody, jejíž cestu ukazuje česká a indonéská nezisková organizace Spolek Prales dětem a Yayasan Hutan Untuk Anak v čele s Milanem Jeglíkem a Ali Ruslim