Po třech letech práce pro projekt Green Life opustil naši společnou cestu Víťa Vojáček s jeho ženou Irou. Důvodem ukončení jejich činnosti se staly vzájemné antipatie s Ali Ruslim a místní komunitou v okolí Tygřího domu. Po několikaměsíčním osočování se a narůstajícími vzájemnými pomluvami, došlo k vyhrocení situace, která vyústila nejdříve v odchod Iry a posléze i Víti z projektu Green Life.

Víťa Vojáček udělal pro Green Life velký kus práce a my jeho odchod vnímáme jako smutnou událost, která však byla nezbytná pro zdárné pokračování projektu Green Life a udržení vnitřních vztahů mezi Indonésany. Víťa Vojáček byl nahrazen novou silou, Zbyňkem Hrábkem (30 let), který přebírá jeho štafetu v rezervaci Green Life. K další změně patří příchod Aju, mladé Indonésanky, která získala práci sekretářky a ekonomky v neziskovce Yayasan Hutan Untuk Anak (YHUA).

Během roku 2016 zcela změníme složení YHUA a uděláme z této indonéské neziskovky důležitý subjekt ochrany přírody na severní Sumatře.