Děkujeme všem účastníkům veřejného promítání v holešovském kině Svět, které se uskutečnilo 11. dubna 2016.

Organizátoři akce, Hanka Sovišová (Vitallife) a Aleš Hrbáček (Hrbáček), celou akci zahájili veřejným poděkováním všem spolupracovníkům, kteří podporují jejich sběr elektroodpadu, jehož prodejem podporují projekt Green Life. Byly zde navázány nové možnosti spolupráce a propojení na ochraně deštných pralesů a tygrů.

Celá akce se nesla v mimořádně příjemném duchu ochrany přírody a lidské spolupráce.