Dne 6. června 2016 převzali zástupci spolku Prales dětem, Milan Jeglík a Zuzana Koloušková, od paní Murycové, keramické listy ze střediska volného času v Rosicích u Brna. Celkem bylo předáno 18 nádherných keramických uměleckých děl, které vymodelovaly děti a také jejich rodiče.

 

Všechny listy budou dány do veřejné dražby na některé z podzimních akcí Spolku Prales dětem v České republice a výtěžek bude určen na záchranu pralesa na Sumatře a rozšíření česko-indonéské rezervace Green Life. Vyvolávací cena listu bude 900 Kč = 1 ar pralesa a bude záležet jen na dražby přítomných, kolik pralesa se nakonec zachrání!

Děkujeme všem, kteří se do akce zapojili a SVČ Rosice po dražbě získá prestižní certifikát, na němž bude celková rozloha zachráněného území, které bude vykoupeno díky veřejné dražbě keramických listů. Navíc každý z těchto listů má svého originálního autora, jehož jméno je přímo na certifikátu, kterým je opatřen každý list.