V měsících červen – srpen byl černý trh navštíven celkem 2 krát.Bylo tedy z tohoto místa zachráněno a odvezeno 45 pralesních želv, 14 krajt mřížkovaných, 2 užovky, 1 outloň váhavý. Zvířata byla zachráněna z iniciativy škol a jednotlivců, kteří na základě svých vlastních sbírek a příspěvků přispěli finančními částkami, na vykoupení těchto tvorů z těchto “jatek”.

Mimo černý trh byli vykoupeni další 4 outloni vahaví, na které narazili domorodci při práci na plantážích kaučuku, bambusu, palmy olejové, či kakaa.

[nggallery id=28]

Budoucnost černého trhu

V měsíci červenec při jedné z další návštěvy tohoto trhu, jsme narazili na zásilku želv (klapavky) v počtu okolo 120 ks. Tyto želvy byly dovezeny z provincie Aceh. Jednalo se tedy o přímou objednávku velkého množství zířat, určených ke konzumaci. Tímto se potvrdilo, že jde o organizovaný obchod se zvířaty,jejich masem a kůží. Dříve se jednalo pouze o jednotlivé kusy, které na toto místo dováží místní plantážníci.

Na základě těchto skutečností jsme kontaktovali indonéskou neziskovou organizaci Orangutan SOS, která se jeví jako jedna z nejaktivnějších na poli záchrany zvířat na severní Sumatře. Díky spolupráci s touto spolupráci se rýsuje možnost razit do boje a potlačovat ilegální obchod se zvířaty. Tato organizace má úzké kontakty na vládní úředníky BKSDA (Vládní organizace na ochrnau přírody).

Pokud se tato spolupráce bude jevit jako účinná, tak projekt Green Life přestane řešit vykupování zvířat z černých trhů a bude se zajímat o získávání důkazů, které budou využity pro uzavření nebo stíhání takových obchodních praktik.