V červenci 2016 jsme zahájili jednání o vytvoření nové indonéské neziskovky Yayasan Hutan Untuk Anak (NGO Moře dětem), která by měla zaštiťovat veškeré aktivity projektu Blue Life na ostrově Sinkantang v souostroví Pulau Banyak. Pan Satiman postupně jedná o založení neziskovky u notáře v Singkilu a zároveň jedná s úřady o významu celého programu. V červenci vyšel v novinách první článek o Čechoslovácích čistících souostroví od naplavených plastových odpadků, který vzedmul vlnu zájmu od místních i jakartských úřadů. Na konci července nám dodal místní úřad 20 plastových odpadkových košů, které jsme odvezli na Sinkantang a rozmístili je na ostrov Asok (2 koše), Sinkantang (11 košů) a k dalším 7 košům musíme vytvořit informační cedule, abychom je umístili na ostrovy Asok (1-2), Lambudong (1) a Biawak (1). Během posledního dobrovolnického kempu bylo nasbíráno pouhých 11 pytlů odpadků na ostroveh Sinkantang (6), Asok (4) a Lambudong (1). Postupem času se ukazuje, že naše pravidelné čistící aktivity skutečně reálně snižují znečištění pláží námi opečovávaných ostrovů a počet naplavených odpadků se výrazně zmenšuje.

V okamžiku založení lokální neziskovky Yayasan Laut untuk Anak (YLUA) se stane projekt Blue Life oficiálním programem pro udržování čistých ostrovů na Pulau Banyak. YLUA by měla oficiálně vzniknout a měla by být úředně schválena do konce roku 2016.