Před více než měsícem se objevily ve světě další informace o hořících deštných pralesích v Indonésii a v Malajsii. Hoří centrální Sumatra a Kalimantan a malajské Borneo.

Nenechte se však mýlit, protože tam pralesy hoří každý rok, a aniž by se nad tím lidé zamysleli, tak ztrácíme nenávratně podmínky pro život na Zemi. Někteří tvrdí, že se pralesy opět obnoví, ale to by musel ze Země zmizet člověk, tedy proto volíme slovo nenávratně.

Fotografie: The Guardian

Důvod?

Peníze, a s nimi spojená chamtivost a hloupost, která celosvětově nabírá na stále větší intenzitě, stejně jako lhostejnost. Lidé se nechali zotročit všemocnými mágy – bankéři, kteří jim sdělili, že peníze jsou vše, co v životě potřebujeme. Opojeni mocí nad lidmi devastují a tím si utvrzují svou nadvládu. Ničí vše krásné, poněvadž jen to budí v lidech city a pozitivní touhy. Uvrhávají nás do světa nicoty a slepoty, poněvadž ve zdevastovaném světě nám bude zrak k ničemu. Předhodí nám svoje systémové a nehodnotné zábavy v podobě sportu a umění, aby zcela opanovali tento svět. Jakoukoli snahu o záchranu krásy, trestají ničením a lidé stále spí, opojeni tím malém, které jim předhazují. Vše, po čem touží, dostanou v televizi, v mobilních telefonech, na počítačích, v multi kinech a v obchodních centrech, aby byli uvrženi do otroctví, do Matrixu, který už přestali vnímat. Jediné, kde tento Matrix totiž můžete prohlédnout a odhalit, je napojení se zpět přírodu a zvířata, poněvadž jen ta vám ukáží čistotu, pokoru, úctu a skutečnou přirozenost tohoto světa. Za to jsou trestána a týrána, zotročována a vyvražďována, vězněna a pokořována, aby v nás už nemělo co budit city a skutečnou touhu po svobodě. Zní vám to jako hloupé fantazy? Přemýšlejme….