Již od konce května 2016 proudí do rezervace Green Life dobrovolníci z České a Slovenské republiky, aby zde pomáhali chránit přírodu, zvířata a zároveň byli užiteční pro projekt Green Life. Já i Zuzka jsme naskočili až do 3. dobrovolnického turnusu, který začínal 25. 6. 2016. My jsme dorazili do rezervace Green Life 2. července a okamžitě převzali otěže činnosti na Green Camp II, kam jsme dorazili s dobrovolníky, kteří dorazili z Blue Life, zatímco Zbyněk Hrábek se svými dobrovolníky obsadil zrekonstruovaný Green Camp I.

Práce šla dobrovolníkům skvěle od ruky, všichni se zapojili též do táborové činnosti v kuchyni a vyráželi s námi poznávat deštný prales. Naší činností byly též kontrolní hlídkové patroly po rezervaci Green Life a též po pozemcích, které jsou v zájmu rozšíření naší rezervace. K naší nevoli jsme nalezli pokácený bambusové porosty u řeky Berkail až po jezírko, kde se místní po dohodě s majiteli rozhodli vysekat a zpěněžit téměř všechny vzrostlé bambusy a to co po nich zůstalo, byla jen spoušť. Jediné, co nás může uklidnit je fakt, že bambus roste mimořádně rychle a do půl roku a do roka o tomto zásahu nebude ani památky, ale i tak je to velká škoda, která narušila klid postižené oblasti. Tato skutečnost jen umocňuje důležitost dalšího vykupování pozemků a jejich přidružování k rezervaci Green Life.

Dobrovolníci z naší skupiny měli též štěstí na dvě setkání s orangutany v bezprostřední blízkosti rezervace Green Life, kde jsme nejdříve narazili na jednoho mladého orangutana a pak na rodinu 4 orangutanů nad řekou Sembelang.

Dobrovolníci se též zapojili do výuky angličtiny Tygřího komando a do cvičné pátrací akce, kdy je měli za úkol nalézt poté, co se členové komanda pod vedením Zbyňka Hrábka zamaskovali podél toku říčky Sembelang a měli nás zmonitorovat, aniž by byli odhaleni, což se jim i povedlo. Jednu noc jsme s dobrovolníky též věnovali hlídkové noční činnosti, kdy jsme se po dvojicích až trojicích střídali na hlídkovém stanovišti u říčky Sembelang a čekali na průchod ilegámních rybářů, kteří používají k lovu elektřinu. Byla to pro všechny nová zkušenost, kdy museli sedět na stanovišti v absolutní tmě, překonat obavu z nočního pralesa a být ve spojení vysílačkou s táborem. Absolutní tma však byla narušena svítícími houbami, které nám připomínali Avatar. Dobrovolníci taktéž vyrazali na dobrovolnické hlídky s Ali Ruslim a Arilem do NP Gunung Leuser, kde pátrali po pytlácké činnosti a poznávali prales.

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří navštívili v průběhu 3. turnusu rezervaci Green Life a zapojili se do její ochrany a údržby.