V září 2017 dochází k doplatku dvou pozemků na Green Life I. Jsou to plochy sekundárního pralesa o velikosti 2 a 5 hektarů. Díky zářijovým doplatkům máme rozplaceny již pouze dva pozemky. Jeden leží v údolí řeky Sekelam a má 11 ha (Green Life III), zatímco druhý je součástí Green Life I (7.5 ha). Oba tyto pozemky budou doplaceny do června 2018 a tím bude 92.5 ha v přímém vlastnictví projektu Green Life. Pomalu, ale jistě se blížíme v první zachráněné stovce hektarů.