Dne 28. 1. 2015 byl velký den pro projekt Green Life, Spolek Prales dětem a Yayasan Hutan Untuk Anak. V 9:30 hodin indonéského času byla zahájena veliká akce, schůze a setkání důležitých lidí celé bohorocké oblasti, aby se sešli na nevšední akci, která navazovala na tygří incident z prosince 2014.

V té době dva tygři napadli dvě krávy v oblasti řeky Landak, která se nachází dva kilometry od vesnice Timbang Lawang. Jedna kráva zabita a částečně sežrána, druhá vážně poraněna s amputovanou nohou. Celou oblastí zavládla panika, která přešla v plíživý strach, který se šíří mezi vesničany. Tato událost nás přinutila jednat a přemýšlet, poněvadž byli tygři v ohrožení lidské zloby a pomsty.

FST

Po několik týdnů se nám v hlavě honily myšlenky na nalezení nějakého řešení, jak z toho tygry dostat a nakonec se to podařilo. V hlavě se nám zrodil nápad a začali jsem tvořit program FRIENDS OF THE SUMATRAN TIGERS, který se by se měl zabývat těmito body:

  • Monitoring tygrů sumatránských v oblasti okresu Bohorok v NPGL po dobu 5ti let. Cílem je vytvoření systematických dat o existenci těchto úchvatných šelem v celé dané oblasti. Součástí monitorování bude i pokračování Green Patrol. Účelem je cílená ochrana tygrů a dalších kriticky ohrožených druhů zvířat! Bude-li třeba, tak budeme chtít pokračovat i v dalších oblastech. BUDEME!
  • Vytvoření operačního týmu FST (Friends od the Sumatran Tigers), který bude určen k řešení problematických událostí útoků tygrů sumatránských a levhartů diardových v okresu Bohorok. Tento tým bude určen k zajištění místa incidentu, zajištění bezpečnosti vesničanů, ale především k ochraně tygra před vesničany. Tým bude vyhodnocovat celou událost, získávat důkazy o původci a příčině útoku, a pokud se potvrdí, že šlo o velkou kočku, tedy tygra, či levharta, tak bude mít 30 dní na vyhodnocení celé události. Poté bude poškozené osobě vyplacena kompenzace v hodnotě 2/3 zabitého domácího zvířete.
  • Výchovně vzdělávací činnost v Tygřím domě, který bude součástí programu FRIENDS OF THE SUMATRAN TIGERS. Součástí tygřího domu bude též kvalitní informační centrum pro návštěvníky, kteří se zde dozvědí informace o životě tygra sumatránského, jeho význam pro ekosystém Leuser a nutnost jeho přísné ochrany. Nejdříve však musíme Tygří dům postavit!
  • Mobilní vzdělávací program mezi vesnicemi v okresu Bohorok, se zaměřením na ochranu tygrů sumatránských, levhartů diardových a ekosystému Leuser, včetně NP Gunung Leuser.

S tímto programem a vizí jsme dorazili již 27. 1 2014 na schůzi se strážci a vedením NPGL, Sekcí V – Bohorok. Zde jsme byli vyslyšeni a náš návrh byl přijat. Dalším krokem však bylo schválení vedením NPGL v Medanu, ale to jsme nepovažovali za aktuální.

Vraťme se však na velkou akci v Timbang Lawang. Dorazili jsme tam se Zuzkou po deváté ráno a již zde bylo kolem 20ti lidí. Samá uniforma, farmáři, mladá generace a postupně se trousilo vedední NPGL, Sekce V – Bohorok a regionální politici. Starostové (Kepala desa), okresní hejtman (Camat), vedení správy NPGL, Sekce V – Bohorok, zástupce šéfa policie a nakonec i dva novináři a jeden člověk z televize a těsně po zahájení dorazil i náš správce Víťa Vojáček rovnou z rezervace. Nakonec se zde sešlo 49 lidí a mnoho z nich skutečně lokálně významných. Celá akce mohla začít.

Nejdříve si vzal slovo moderátor celé akce, pak pokračoval Ali Rusli, jakožto předseda naší indonéské neziskovky Yayasan Hutan Untuk Anak (Prales dětem), pokračoval šéf bohorockého strážního okrsku NPGL pan Wayan Dadu, po něm zástupce šéfa celé Správy NPGL, Sekce V – Bohorok, pan Lubis. Následoval okresní hejtman, starosta Timbang Lawang, pak jsem dostal slovo já s Aliho překladem a následovali dotazy farmářů. Musím přiznat, že jsem byl mile překvapen z pění chvály na naši organizaci, na skvělou spolupráci s NPGL, na apelaci na ochranu tygrů a ukončení pytláctví.

kompenzace_18

Po dvou hodinách monologů i dialogů došlo na jednohlasné uznání našeho nového programu FRIENDS OF THE SUMATRAN TIGERS a naší snaze o přímou ochranu tygrů sumatránských zasvítila zelená.

Jen těžko vyjádřit radost z dalšího neuvěřitelného kroku a byrokratického úspěchu, který prožil projekt Green Life a každý z nás do tohoto dne. Jsme na startu velké vize a důležitého úkolu, který nás čeká. Pootevřely se nám dveře k přímé účasti na záchraně tygra sumatránského, jednoho z 6 žijících poddruhů tygra z devíti. 3 druhy již byly ztraceny! Nyní je skutečně i na nás, zda tygr na Sumatře přežije, či nikoliv.

Tímto bychom vás chtěl všechny požádat o zamyšlení se nad touto mimořádnou možností, která se může týkat každého z vás. Pojďte s námi chránit tygry!

Jak na to:

  • Staň se dobrovolníkem v Tygřích hlídkách na Sumatře.
  • Podpoř výstavbu a provoz Tygřího domu (vzdělávání a osvěta).
  • Podpoř jakoukoli sumou transparentní účet Green Patrol (budeme se snažit o přejmenování transparentního účtu na ZACHRAŇ TYGRA), který bude určen od února 2015 na záchranu tygra (protipytlácké hlídky a kompenzace za škody způsobené tygrem).

Srdečně děkujeme všem, komu není lhostejný osud krále deštného pralesa, krásného, silného a kriticky ohroženého tygra sumatránského!