V sobotu 13. června 2015 jsme byli pozváni na skautský celostátní sraz Obrok 2015, kde jsme dostali příležitost představit projekt Green Life na Sumatře.

Obrok se konal u Liberce u Vesce, kde se sjelo cc 1.100 skautů ze všech koutů České republiky. Získali jsme prostor v hlavním stanu, kde se sešlo asi 30 skautů, aby si vyslechli informace o projektu Green Life. Vzhledem k velkému počtu různých roztříštěných aktivit a workshopů jsme neměli možnost oslovit větší množství skautů, což byla škoda. I přesto jsme však sdělili vše o projektu, byť v závěru se strhla silná bouřka s vichr, který téměř odnesl starý vojenský stan.

Poté, co se skácelo i naše plátno, jsme projekci přerušili, a zapojili se do zamezení odletu stanu. Nakonec jsme skautům dokončili přednášku legračním způsobem, kdy oni drželi stanové tyčky a my odpovídali na jejich dotazy. Zanechali jsme zde několik desítek propagačních letáčků a budeme čekat na zpětnou reakci.