Ve dnech 30.4.-1.5. 2017 se skvělý dobrovolnický tým Green Life vydal s novým informačním stánkem na veganskou Náplavku do Prahy, kde představil mnoha lidem projekt Green Life a jeho aktivity. Velký dík patří člence Spolku Prales dětem, Petře Novákové, Dominice Schuppanové a Míšce Havelkové.

Všem návštěvníkům děkujeme.