Dne 10. 2. 2014 vyrazila v ranních hodinách v 9:00 hodin do NP Gunung Leuser 6ti členná proti pytlácká hlídka Green Patrol ve složení: Ali Rusli, Zuzana Koloušková, Víťa Vojáček, Riki, Misnu (ozbrojený strážce NPGL – Bukit Lawang) a druhý strážce NPGL – Bohorok.

Cíl hlídky: cílem hlídky byla kontrola oblasti v povodí řeky xxx, která vytéká z NPGL a je jednou ze vstupních bran ilegálních lovců. Dalším cílem hlídky Green Patrol bylo rozmístění 6ti foto pastí v dané oblasti, které by měli monitorovat existenci kriticky ohrožených druhů zvířat a též pohyb lidí.

Den 1. – 10.2. 2014 V 9:00 hodin opustila hlídka Green Patrol strážní stanici Bukit Lawang a vydala se podél řeky Bohorok k řece xxx. Zde hlídka postupovala proti proudu řeky až do odpoledních hodin. V průběhu akce byly rozmístěny 2 foto pasti. První foto past byla umístěna u řeky xxx (tygří stopy) a druhá foto past na pralesním hřbetu nad řekou xxx, kde bylo objeveno staré místo pytláků ptáků. Poté se hlídka vrátila do koryta řeky xxx a pokračovala vzhůru proti proudu do nitra NPGL. Hlídka objevila velkou pralesní želvu, viděli tlupu makaků dlouhoocasých, slyšeli siamangy. V 17:00 hodin hlídka Green Patrol postavila 3 stany na břehu řeky xxx. Noc proběhla bez zvláštních událostí.

Den 2. – 11.2. 2014 V 09:00 hodin opustila hlídka Green Patrol tábor ve složení Ali Rusli, Zuzana Koloušková, Víťa Vojáček a strážce NPGL Misno. Vydali se do rozlehlého údolí u přítoku potoka do říčky xxx. Na soutoku xxx a potoka monitorovali kemp sloužící pro treky z Bukit Lawang. Podél potoka nalezli velké množství zvířecích stop, především od jelenů sambarů a stopy pralesní kozy. Dále byl nalezen vývržek a trus vyder. Nad údolím potoka na hřbetu kopce byly umístěny další 2 foto pasti. Při návratu do tábora byli pozorováni zoborožci a byli opět slyšeni siamangové, giboni a páv. Byly nalezeny škrábance na stromě od malé kočkovité šelmy. V průběhu hlídky Green Patrol Riki se strážcem … složili tábor a připravili oběd pro zbytek hlídky. V 13:30 hodin se část hlídky vrátila do tábora, naobědvali se a vyrazili zpět po proudu řeky xxx. Během návratu se ještě vydali prudkým svahem na hřbet kopce mezi řekami xxx a yyy, kde hlídka umístila poslední dvě foto pasti, které jsou od sebe vzdáleny cca 150 m. Byl zde pozorován siamang a zoborožci. Byly zde nalezeny staré tygří stopy. Na vrcholu pralesního hřebenu bylo nalezeno staré pytlácké místo na odchyt ptáků do sítí. Po návratu do údolí řeky xxx se hlídka Green Patrol vydala dále po proudu řeky. V 17:45 hodin hlídka postavila tábor u řeky xxx a připravila nocování. Během večera byla v řece xxx objevena vodní želva kožnatka. Noc proběhla bez zvláštních událostí.

Den 3. – 12.2. 2014 V 10:30 hodin opustila hlídka Green Patrol tábor a vydala se zpět po proudu řeky xxx do Bukit Lawang. Během cesty hlídka Green Patrol potkala 2 turistické skupiny z Bukit Lawang, jak postupují proti proudu řeky xxx do NP Gunung Leuser. V 13:30 hodin dorazila hlídka Green Patrol do Bukit Lawang na strážní stanici a ukončila první proti pytláckou hlídku Green Patrol. Vyhodnocení akce: první proti pytlácká hlídka Green Patrol rozmístila 6 foto pastí za účelem dokumentování divokých zvířat a monitorování pohybu pytláků v NPGL. Činnost strážců NPGL byla vzorná. Spolupráce mezi YHUA a NPGL byla příkladná a lze od ní očekávat i v budoucnu pozitivní ochranu NPGL a monitorovací činnost. Data z foto pastí budou vyzvednuty v termínu 15.-17. března 2014. V tuto dobu budou vyměněny SD karty a v případě nutnosti baterie. Další kontrola foto pastí proběhne 15.-17. dubna 2014. Foto pasti zde zůstanou po dobu 3 měsíců do cca 15. května 2014. V průběhu celé akce hlídka Green Patrol nepotkala žádné pytláky v NPGL, ani neobjevila žádné čerstvé stopy po ilegální lidské činnosti.

Zprávu vyhotovili: Milan Jeglík a Zuzana Koloušková

Foto a video: Zuzana Koloušková