Ve dnech 25 – 26.2 proběhla 2. Green Patrol akce tentokrát ve spolupráci s místními lidmi a rangery z NP Leuser. Obnovovala se hranice národního parku a prosekávala se jasná stezka, na které se umisťovaly cedule o NPGL a o postizích při nelegalních činnostech v národním parku.

Akce se zůčastnilo 30 místních indonésanů, 3 strážci z NP Gunung Leuser, 2 členové YHUA, Milan Jeglik, Víťa Vojáček a Zuzana Koloušková za projekt Green Life.

Byly  vytvořeny 2 skupiny a každá postupovala z jednoho konce směrem do kempu Green Life, kde se obě skupiny setkaly a přenocovaly. Na Green Life tak poprvé spalo 30 lidí na jednou.