Zásadním objevem na šesté proti pytlácké hlídce Green Patrol, bylo nalezení migrační stezky slonů sumaterských podél břehu řeky Berkail. Sloní trus, poničené porosty banánovníků, či ohromné stopy, nám podaly úžasné důkazy o kriticky ohrožených slonech, kteří migrují přes naše území, které máme pod ochranou a ostrahou. Na migrační stezce bylo rozmístěno několik foto pastí.

Důležitým činem Green Patrol 6 bylo objevení pytláckého tábora u řeky Berkail, kde bylo pod přístřeškem připraveno k instalaci více než 100 pytláckých drátěných ok na lov dikobrazů a malých savců. Celý pytlácký tábor byl zničen, včetně pytláckých ok, které byly odneseny na stanici NPGL – Bohorok.