Rezervace Green Life má v současné době 40 ha chráněných pozemků, které jsou součástí česko- indonéského projektu na ochranu a obnovu deštného pralesa v údolích v oblasti mezi řekami Berkail a Sembelang na hranicích s národním parkem Gunung Leuser na severní Sumatře. Na spadnutí je podpis další smlouvy o prodeji pozemku o rozloze 6 ha a dále postupně řešíme nových 10.5 a více hektarů, které by se měly přidružit k soukromé přírodní rezervaci. Součástí této rezervace však nejsou jen zachráněné, či znovu rostoucí stromy, které se vracejí zpět do ekosystému Leuser za pomoci přirozeného náletu, ale též mnoho nádherných živočichů.

doklady_118

Nejhojnějším primátem rezervace Green Life je hulman – Thomas Live Monkey. V současné době žije v obou částech rezervace Green Life několik tlup těchto nádherných opic, které se vyznačují srstí na hlavě ve stylu „punk“ a pronikavým křikem, který se ozývá v rezervaci v průběhu celého dne, speciálně však ráno a v podvečer. Tento druh hulmanů žije pouze na severní Sumatře. Tito tvorové zde mohou svobodně žít díky projektu Green Life, který jim vytvořil hodnotná teritoria sekundárního pralesa.

doklady_115