Dne 17. září 2016 se uskutečnil benefiční koncert pro Green Life v Brně v pizzabaru Těsně vedle. Byl to velmi sympatický projev sounáležitosti s projektem na ochranu deštného pralesa a tygrů, který vzešel z Terezy a Pavla Zárubových, kteří si celou akci vzali za svou. Výtěžek ze vstupného, které činilo 90 Kč byl určen na záchranu pralesa ve prospěch česko-slovensko-indonéské rezervace Green Life na Sumatře. Každý návštěvník tak zachránil 10 metrů čtverečních pralesa. Celková suma činila 3.350 Kč, což znamená 3.7 aru zachráněného pralesa. Tato suma byla odeslána na transparentní účet ZACHRAŇ PRALES – 2000885303 / 2010.

Děkujeme všem účastníkům a kapelám, kteří na akci dorazili a podpořili tak projekt Green Life a ochranu deštného pralesa na Sumatře.