Na konci května dorazili na Green Life opět nadšení dobrovolníci, kteří plni očekávání zahájili další období dobrovolnických kempů Green & Blue.

Nyní v polovině července máme za sebou dva velmi úspěšné turnusy, kdy se nejen v rezervaci Green Life vykonalo velké množství práce, ale taktéž na projektu Blue Life, kde byla opět vyčistěna želví pláž na ostrově Bangkaru v podobě 100 velkých jutových pytlů plastových odpadků.

Před sebou máme ještě 3 dobrovolnické programy.