Lush_Logo_New_black

Spolupráce mezi LUSH a Spolkem Prales dětem byla zahájena v listopadu 2014 a vyústila ve stvoření charitativního výrobku CHARITY POT, který měl za úkol získat finanční prostředky na výkup a záchranu deštného pralesa ve prospěch soukromé česko-indonéské rezervace Green Life na Sumatře. A jak to dopadlo?

Dne 30. 4. 2015 byla na transparentní účet ZACHRAŇ PRALES převedena částka 60.000 kč, která poputuje do Indonésie na záchranu 1 hektaru deštného pralesa v ekosystému Leuser, který se stane součástí česko-indonéské rezervace Green Life.

Co dodat? Snad jen, že děkujeme všem lidem, kteří zakoupili tuto úžasnou etickou kosmetiku LUSH a dopomohli k záchraně 1 hektaru pralesa. Též samozřejmě děkujeme firmě LUSH, která to umožnila a podpořila činnost Spolku Prales dětem a projektu Green Life na Sumatře.

Bez názvu-1lus

1 hektar pralesa = 100 x 100 metrů, který se skládá ze 100 arů území. 1 ar pralesa dokáže denně vyrobit kyslíku pro cca 900 živých bytostí, tedy firma LUSH a všichni zapojení lidé, se zaslouží o denní produkci kyslíku pro 90.000 bytostí, lidí i zvířat na Zemi.

Hluboce si vážíme této spolupráce a budeme se těšit na její smysluplné pokračování, které by se mělo zaměřit na vybavení 1. výchovně vzdělávacího environmentálního střediska Tygří dům u vesnice Batu Katak na Sumatře, které by mělo být otevřeno k 1. 1. 2016 a mělo by se zaměřit na ochranu deštného pralesa ekosystému Leuser a ohrožených druhů zvířat, v čele s tygrem sumatránským.