Monitorovací program Oko tygra 2017 – 2019 má za sebou půlroční činnost pátrání po tygrech sumaterských. Vzhledem k jejich bezpečnosti vám nemůžeme sdělit bližší informace o lokalitách monitorování, ale rozhodně vám smíme představit výsledek z léta 2017.

Máme za sebou velký kus práce a ještě větší před sebou. Sumaterských tygrů je v divočině Sumatry něco kolem 300 – 400, optimisté hovoří až o 500 jedincích a vzrůstající populaci. Nebudu hodnotit, ale troufnu si konstatovat. Pokud se bude světová veřejnost zajímat o ochranu tygrů v divočině, tak budou zachráněni, ať už na Sumatře, v Rusku, Malajasii, či Indii. Vznikne-li však světová apatie a nezájem o záchranu tygrů, nemohou přežít. Nám se ukazuje, že zájem česko-slovenské veřejnosti ukazuje takovou cestu, kdy více než 300 přispěvatelů drží v terénu protipytláckou hlídku Tygří komando, která přímo v terénu vykonává  ochranu tygrů před pytláctvím.

 

Dalších 31 partnerských škol projektu NEPZ a mnoho dospělých jednotlivců a firem má v terénu své školní fotopasti a děti s dospěláky tak přímo podporují ochranu tygrů a odhalování pytláctví v deštném pralese. V červnu letošního roku se česko-slovenským dobrovolníkům, ve spolupráci s Tygřím komandem, podařilo odhalit pytláckou skupinu a získat důkazy vedoucí k odhalení a zadržení pytláků a členové komanda odhalili další důkazy o pytláctví zoborožců v národním parku.

 

Též se podařilo zmonitorovat tygřici se třemi tygřaty, či získat nádherné záběry tygřího mladého samce, kterého známe jako tygře od října 2015. Tohle všechno může existovat díky mezinárodní spolupráci Indonésanů v terénu a česko-slovenských podporovatelů z Evropy.

Tomuhle říkáme mezinárodní spolupráce na ochraně tygrů sumaterských a dalších unikátních divokých bytostí v divočině deštného pralesa za přispění široké veřejnosti.