Na začátku října 2016 jsme byli nuceni pozastavit činnost Tygřího komanda z důvodu úniku interních informací mimo zdi Tygřího domu. Po sledování jednoho z členů bylo prokázáno, že máme uvnitř týmu krysu, která vynáší ven informace o umisťování fotopastí. Vzhledem k faktu, že pracujeme s velmi citlivými daty z fotopastí, které se týkají výskytu tygrů a shromažďování dat o pytláctví, jsme museli dočasně zmrazit činnost hlídky.

Do konce roku 2016 bude střežit rezervaci Green Life YHUA ve spolupráci s indonéskými studenty a Zbyněk Hrábek.

I nadále platí shromažďování finančních prostředků na Tygří komando (měsíční bankovní příkaz 85 Kč – možno i více), které bude zprovozněno po nalezení nových spolehlivých členů. V současné době tvoříme novou koncepci proti-pytlácké hlídky, která bude transformována na monitorovací hlídku Tygří komando a bude se zabývat shromažďováním dat o existenci kriticky ohrožených druhů zvířat a získáváním důkazů o pytláctví. Tato hlídka by měla být zapojena do přímé spolupráce s hlavní správou NPGL v Medanu a dlouhodobého strážního a monitorovacího programu v národním parku. Vše je v jednání.

Hledáme superdobrovolníky, 2 muže ve věku 25 – 40 roků, kteří se budou přímo účastnit monitorovacích hlídek a společně se Zbyňkem Hrábkem budou páteří programu OKO TYGRA.

Z důvodu této nové koncepce potřebujeme 2-3 členný česko-slovenský tým, který bude asistovat Zbyňkovi Hrábkovi v terénu a rezervaci Green Life. V rámci monitorovacího programu si bude muset každý člen hradit pouze povinný denní vstup do NPGL v hodnotě 150.000 Rp (cca 11 Euro – 5 denní akce 55 Euro / 10 denní akce 110 Euro). Stravování a ubytování v rezervaci Green Life, na hlídkách a Tygřím domě mají superdobrovolníci zdarma. Hlídky budou plánovány na 5 a 10 dní 1x měsíčně a bude se vyrážet i do vzdálených oblastí v jiných částech NPGL.

S daty o rozmísťování fotopastí a výsledcích monitorování nebudou seznamováni ani samotní indonéští členové komanda, kteří budou mít funkci nosičů, kuchařů a stavitelů mobilních kempů v džungli. Nebudou dopředu obeznamováni ani s oblastí kontroly a monitorování. Jediné, co budou vědět, bude počet dní v akci. Zasvěcený Indonésan bude pouze Ali Rusli, který bude v přímém spojení s hlavní správou NPGL v Medanu.

Dále hledáme 1 superdobrovolnici se znalostí anglického jazyka, která by se spolupodílela na provozu rezervace Green Life a Tygřího domu.

Z důvodu této nové koncepce potřebujeme 2-3 členný česko-slovenský tým, který bude asistovat Zbyňkovi Hrábkovi v terénu a rezervaci Green Life. V rámci monitorovacího programu si bude muset každý člen hradit pouze povinný denní vstup do NPGL v hodnotě 150.000 Rp (cca 11 Euro – 5 denní akce 55 Euro / 10 denní akce 110 Euro). Stravování a ubytování v rezervaci Green Life, na hlídkách a Tygřím domě mají superdobrovolníci zdarma. Hlídky budou plánovány na 5 a 10 dní 1x měsíčně a bude se vyrážet i do vzdálených oblastí v jiných částech NPGL.