Dne 23. června 2016 jsme byli pozváni na Zahradní Párty do Krupky, kterou organizovali deváťáci z ZŠ při biskupském gymnásia Krupka. Ač jsme měli jen pár dní před odletem, tak jsme tyto mládežníky nemohli odmítnout, poněvadž se tam tvoří skvělý kolektiv mladých lidí, který potřebuje pozitivní příklady, které táhnou a to projekt Green Life rozhodně je. Navíc krásný rodinný duch a přátelská atmosféra umocněná osvícenými učiteli a paní ředitelkou, to vše si zasloužilo, abychom vyhověli jejich pozvání a dorazili se s nimi nejen rozloučit, ale také seznámit jejich rodiče s projektem Green Life, do něhož se všichni jednotně zapojili.

 

Když jsme odjížděli zpět domů na Vysočinu, tak jsme věděli, že máme nové a skvělé přátele, kterým není osud deštných pralesů a tygrů lhostejný. Na podzim se do Krupky opět vracíme a díky naší nové spolupracovnici a koordinátorce projektu NEPZ, Markétě Michalcové, se šíříme do dalších škol na Teplicku.

Díky Vám všem z Krupky za spolupráci a budeme se s Vámi se všemi těšit naviděnou!