V průběhu prvního dobrovolnického turnusu jsme rozmístili 8 nových fotopastí PRIMOS PROOF Cam 03, jedna původní fotopast UWAY 400 a jedna UWAY 200, tedy 10 fotopastí v terénu rezervace Green Life a v jejím bezprostředním okolí. Cílem letošního dobrovolnického programu je, mimo jiné, přinést důkazy o existenci divokých zvířat v rezervaci Green Life, abychom lidem představili význam vykupování deštného pralesa pro návrat divokých zvířat zpět do dříve zničeného ekosystému.

Druhý dobrovolnický turnus bude rozmisťovat další dvě fotopasti PRIMOS a tři původní fotopasti ACORN 6210M. Všechny fotopasti budou v terénu po celou dobu dobrovolnických programů, tedy do 5. září 2015 a jejich výsledky budou poskytnuty studentu Univerzity Mendelu Štěpánu Balcaříkovi pro jeho bakalářskou práci. Tento student se vrátil na projekt Green Life již podruhé a snaží se otevřít téma ochrany deštných pralesů na MENDELU.

vystava_chodov_11