Přátelé Green Life,
před několika dny nám přišla nabídka na podporu v hodnotě cca 100 000 Kč z prodeje kalendáře od české sekce organizace PEFC, která vydává “zelené” certifikáty pro udržitelné hospodaření s lesy – dřevem.

PEFC je nadnárodní organizace, která má zde v ČR pobočku. I přes fakt, že ona česká sekce funguje, tak jsme nebyli schopni získat záruky, že ona mezinárodní činnost nezohledňuje i zájmy společností, které si na základě zelených certifikátů dělají především účelovou PR.

Vzhledem k faktu, že jejich mezinárodní certifikaci získal ASIAN PULP & PAPER, který byl jedním z největších devastátorů pralesů v Indonésii, který před rokem podepsal smlouvu o tom, že již nebudou těžit primární prales, tak jen těžko uvěřit, že v tom nejsou ještě jiné zájmy. Asian Pulp & Paper zdevastoval v průběhu desetiletí statisíce hektarů pralesů a dnes na vypálených plochách původního pralesa pěstuje eukalyptus na plantážích, které získávají certifikaci. Z tohoto nelze vinit českou sekci, ale nám jde reálně o ochranu deštných pralesů, tedy se nás to týká. Neztotožňujeme se dřevařským průmyslem a kšeftováním s lesy a dřevem v současné podobě. Certifikovány jsou též Lesy ČR, což je jeden z dalších důvodů našich pochybností.

Osobně proti PEFC nic nemám a dokonce jim přejeme, aby se jim dařilo přetransformovat lesní hospodářství na etičtější nakládání s lesy, ale realita je taková, že projekt GREEN LIFE nelze propojit s dřevařskými firmami, ani s lesním hospodářstvím současnosti. Jsme ochránci přírody, pralesa a zvířat a nelze se podepsat pod spolupráci, v jejímž zákulisí jsou dřevařské firmy, získávající certifikáty o svém pozitivním získávání dřeva pro ryzí účel obchodování. .

100 000 Kč pro Green Life není málo peněz a byla by to další důležitá splátka pozemku, kterou budeme muset horko těžko získávat od lidí, kteří mají zájem o záchranu pralesa a pomoc při rozšiřování rezervace Green Life na Sumatře. I přes tuto skutečnost nebylo možné tuto podporu přijmout.

Myšlenka Green Life je postavena na lidech, nikoli na propojení s těmi, kteří lesy využívají k byznysu. Tím nemám na mysli PEFC, ale jejich certifikované členy, dřevařské firmy, Lesy ČR atd. Tedy podpora nebyla přijata 🙁

Tímto přeji PEFC mnoho zdaru na změně myšlení lidí točících se kolem hospodaření s lesy a přírodními zdroji, děkuji za nabídku, která však nemohla být přijata. Též jsme tuto nabídku konzultovali s dalšími členy a podporovateli Green Life a jednohlasně jsme se shodli, že tudy cesta Green Life nevede.

Děkuji za pochopení.

Následně jsme doporučili tuto podporu Dáši Najmannové z organizace Čmelák, kteří mají možnost vykoupit 2 ha bažin a mokřadů na Liberecku, ale tato nabídka nepadla nakonec ze strany české PEFC na úrodnou půdu. Důvodem bylo časové hledisko, škoda. Chtěli jsme tím pomoci Dáši a jejím bažinám, tedy dát jasný signál naší solidarity se zachováním české přírody.