Poté, co byly finanční příspěvky na Operaci sloni odeslány, tak se celá situace dále vyvíjí. Původní myšlenka zasypání příkopu, nalákání slonů na jídlo, či sloní trus vzala rychle za své, poněvadž po podrobném průzkumu terénu bylo zjištěno, že jim nestojí v cestě ani zdaleka jeden příkop. Mají v cestě desítky příkopů dalších a dalších vznikajících palmových plantáží, které se šíří krajinou jako mor a s nimi i další a další lidé, stroje, hluk a zmar přírody. Došlo k několika velkým jednáním s dalšími organizacemi na ochranu přírody a bylo nutné celou akci přehodnotit a začít znovu.

Celý plán vypadá nyní takto:

  • nalezení a sledování slonů, jejich ochrana před lidmi
  • velké jednání úřadů na ochraně přírody, neziskovek a žurnalistů
  • získání finančních prostředků v hodnotě cca 250 milionů Rupií = 400 000 Kč – ve spolupráci s dalšími organizacemi. Spolek Prales dětem dává na samotnou akci 50 milionů Rupií a dalších 30 milionů do kompletní organizace, poněvadž Zbyněk Hrábek se stal hlavní osobností této akce a musí mít rozpočet na provoz a úřední jednání, na letenky do Banda Aceh na jednání centrálou BKSDA a na výplaty Tygřího komanda v akci, poněvadž monitorují slony v terénu. Odvádějí skvělou práci! 
  • celou akci nyní sleduje 35 novinářů a reportérů, včetně TV
  • do akce budou muset být zapojení vycvičení sloni, alespoň to tak zatím vypadá. Tito sloni budou muset být dovezeni speciálním kontejnerem.
  • slonice bude muset být nalezena a uspána i se slůnětem, naloženi na kontejner a společně s dalšími vycvičenými slony odvezeni co nejblíže chráněnému území pralesa.
  • zde bude slonice přivázána k vycvičeným slonům a převedena do divočiny dalších několik kilometrů přes plantáže a vypuštěna… 
Takhle zatím vypadá celá vize Operace Sloni, o níž se intenzivně jedná na úřadech pod dohledem médií a ochránců přírody. 
 
Součástí Operace Sloni je perfektní načtení a průzkum terénu palmových plantáží, kde se slonice se slůnětem pohybuje. Na základě tohoto průzkumu se otevřela pohledům našeho týmu také apokalypsa palmových plantáží, které jsou světovým zločinem, u něhož je k nepochopení, jak bylo vůbec takové zrůdnosti umožněno vzniknout. Indonéská vláda několikrát podepsala smlouvy o zastavení kácení deštných pralesů, získala na to mezinárodní finanční podporu a ve skutečnosti celá ta masivní devastace pokračuje a bude pokračovat tak dlouho, dokud lidé a vlády tohoto světa neřeknou dost a nauvalí na Indonésii masivní a zničující obchodní a potravinové embargo. Zde však hrozí, že celá devastace bude vesele pokračovat, poněvadž ji převezme a vlastně už přebírá Čína a její investice. 
 
Závěrem snad jen tolik, že je to na každém z nás. Každý z nás může podpořit záchranu slonů, vykoupení aru pralesa, či měsíční podporu protipytláckých hlídek na Sumatře. Naše síla roste úměrně počtu spolupracujících lidí a narůstající finanční podpoře. Jde zde o dva nevinné sloní životy a to je naše největší motivace. Pojďte do toho s námi!
 
V případě, že by jste se chtěli připojit a podpořit finančně tuto záchranou akci, peníze můžete poslat na tento účet: 2600885307 / 2010