První zářijový týden jsme dostali od Zbyňka Hrábka informaci ze Sumatry, že u městečka Sebusalam jsou v zajetí v palmové plantáži dva pralesní sumaterští sloni.

Jedná se o slonici se slůnětem, kteří tam živoří v ohrožení života již 5 let.

Jak se tam dostali? Dříve to byl prales, ale byl palmařskou společností vykácen a osázen sazenicemi palmy olejové. Žili tam sloni, kteří postupně tato území opustili a vydali se hlouběji do pralesa blízkého NP Gunung Leuser, až na jednu slonici, která čekala slůně a nestihla to před vybagrováním hlubokého příkopy, který oddělily plantáže od volného prostoru a pralesa. Jenže roky ubíhaly a prales mizel blíže k hranici NP Gunung Leuser. Slonice se ukrývala před lidmi i se slůnětem, ale postupně vyhladovělá začala lidem ničit úrodu uprostřed plantáže, kam se lidé nastěhovali. Žrala banánovníky, zeleninu a také začala demolovat lidské chýše. Stávala se z ní hrozba pro lidské vetřelce a přesně v tomto okamžiku vstupuje na scénu spolek Prales dětem a Oceán dětem. 
 
Když přišla tato informace, tak jsme zrovna řešili s naší proti-pytláckou hlídkou Tygří komando ochranu tygra sumaterského, který v okrese Bohorok srazil krávu a dva psy, kteří mu lezli k jeho úlovku bez respektu. Tedy práce nad hlavu s hlídkováním, monitorováním, vypuzením tygra a samozřejmě s kompenzací škody za zabitou krávu, čímž jsme uklidnili celou situaci. Přesně v tuto chvíli k nám dorazila zpráva o nutnosti záchrany slonů a my ji vyslyšeli. 
 
 
Bleskově jsme oslovili lidi, kteří během týdne přispěli na OPERACI SLONI cca 110 000 Kč, které jsme 14.9. odeslali na Sumatru na účet naší partnerské neziskovky yayasan Save Aceh Nature, která společně s YHUA a naším Tygřím komandem půjde od 21.9. do akce.
 
V tento den proběhne velké setkání dalších partnerských organizací, včetně vládní organizace na ochranu přírody BKSDA. Celý rozpočet akce je odhadován na přibližně 100 – 200 tisíc Kč a zaštiťuje to spolek Prales dětem a Oceán dětem. Celá mise je pod drobnohledem médií, což lidem brání slonům v tomto okamžiku ublížit. 
 

PLÁN AKCE:

  •  jednání s úřady a veřejností o spolupráci a získání 50ti mužů na práci 
  • zahrabání příkopu, který nemohou sloni překonat
  • nalákání slonů do koridoru na potravu a jejich vyvedení po značení sloním trusem k hranici NP Gunung Leuser – cca 4 km
  • zahrabání příkopu
 
 
Předpokládaná doba akce je cca jeden až dva týdny. 
 
Sloni sumaterští jsou mimořádně ohroženi vyhynutím a to především díky pytláctví pro slonovinu a ztrátou svého přirozeného prostředí díky masivnímu odlesňování a rozšiřování plantáží palem olejových, či eukalyptů. 
 
V případě, že se vybere více peněz, než bude zapotřebí pro celou OPERACI SLONI, tak budou tyto peníze použity na podporu vznikající proti-pytlácké hlídky na ochranu rezervace a ostrova Bangkaru, kde budeme od ledna 2019 chránit mořské želvy a jejich kladiště před pytláctvím, včetně pobřežních vod před ilegálním rybolovem, tedy budou použity pro tu nejlepší cestu. 
 
Děkujeme všem, kteří se připojili a stále připojují v OPERACI SLONI!
Prosíme, stále pokračujte a šiřte!