Dne 26. dubna 2016 byla podepsána finální smlouva mezi Spolkem Prales dětem a českou firmou Primeros Prague a.s..

Cílem spolupráce je vykupování územních celků na hranicích s NP Gunung Leuser a záchrana deštného pralesa ve prospěch rozšiřování rezervace Green Life, která vytváří ochranné pásmo mezi lidskou civilizací a divočinou NP Gunung Leuser. Naším společným cílem je vytvořit bezpečné prostředí pro divoké druhy zvířat, speciálně pro kriticky ohrožené sumaterské tygry, kteří v této oblasti reálně žijí a množí se.

Firma Primeros se přihlásila k osobní odpovědnosti za používání kaučuku (latexu) na výrobu kondomů a hodlá tento svůj podíl na devastaci původních ekosystémů Sumatry přetransformovat do jejich skutečné ochrany. Nehledejme v jejich počinu a rozhodnutí nějaké „odpustky“, ale reálnou odpovědnost za své vlastní konání, které lze přetransformovat do ochrany deštného pralesa a ohrožených druhů zvířat.

Navíc firma Primeros přispívá k omezování lidské populace způsobem chráněného sexu a k nešíření pohlavních chorob mezi mladými lidmi. Firma Primeros s námi podepsala smlouvu o roční stabilní podpoře projektu Green Life v hodnotě 150.000 Kč + bonusy z prodeje speciální limitované edice kondomů PRIMEROS TIGER, kdy část výtěžku bude určena opět na podporu Green Life. Součástí spolupráce bude též zákaznická soutěž, jejíž vítězové získají dobrovolnický pobyt v rezervaci Green Life zdarma.

Tato smlouva je platná na 5 let a toto období bude automaticky prodlouženo, pokud obě strany budou dodržovat smluvní podmínky spolupráce.

Povinnosti Spolku Prales dětem:

  • bude usilovat o rozšiřování rezervace Green Life
  • bude dále monitorovat populace tygra sumaterského a vytvářet podmínky pro jeho život
  • vzdělávání místních obyvatel
  • bude dále šířit osvětu o významu deštného pralesa a rezervace Green Life, zejména mezi studenty základních a středních škol.

 

Spolek Prales dětem a jeho projekt Green Life přijímá tuto spolupráci jako důkaz možnosti propojení významných českých firem s ochranou světového přírodního dědictví deštných pralesů a ohrožených druhů zvířat, zejména tygrů sumaterských. Tento čin spolupráce ziskového a neziskového sektoru je ukázkou globální odpovědnosti za současný stav životního prostředí na Zemi.