Česká firma Primeros Prague a.s. darovala dalších 50.000 Kč na rozšíření rezervace Green Life a záchranu deštného pralesa na Sumatře. Jedná se o záchranu 5.555 m² ekosystému Leuser.

Tato suma peněz byla převedena na transparentní účet Zachraň prales, a bude využita k červencové splátce, která nás opět přiblíží k doplacení pozemků, které spadají pod rezervaci Green Life. Firma Primeros Prague a.s.  chystá smlouvu o 5ti leté spolupráci na ochraně deštného pralesa na Sumatře a takto se stává hlavním partnerem projektu Green Life a našeho spolku Prales dětem.

 Tato významná spolupráce je první vlaštovkou v České republice, kdy velká firma prokazuje odpovědnost vůči budoucím generacím a Zemi.