V průběhu roku 2014 se nám začala rýsovat spolupráce s firmou Primeros Prague a.s., která projevila zájem o podporu ochrany TYGRA SUMATRÁNSKÉHO v rámci česko-indonéského projektu Green Life.

Ředitel Primerosu, pan Roman Kocián navštívil v únoru 2015 rezervaci Green Life a rozhodl se k aktivní spolupráci. V letošním roce podpořila firma Primeros výstavbu prvního environmentálního centra s názvem Tygří dům na Sumatře. Poskytla finanční podporu v hodnotě 50.000 Kč, která bude použita na výstavbu výchovně vzdělávacího centra u vesnice Batu Katak.