V dubnu 2019 jsme se rozhodli dokončit několikaleté trápení spolupráce s Ali Ruslim, který stál společně s Milanem Jeglíkem u vzniku rezervace Green Life v roce 2009 a o dva roky později se stal předsedou indonéské neziskové organizace Yayasan Hutan Untuk Anak na Sumatře. Za poslední tři roky Ali prokazatelně změnil svůj projektový přístup a pokoušel se opakovaně krást peníze po malých částkách, až nakonec zahájil zločinnou manipulaci s pozemky, kdy se pokusil o nepravdivé zvětšování pozemků při prodeji za účelem záchrany. Na tomto podvodu spolupracoval s majiteli pozemků a s některými starosty, kteří vystavovali na úředních listinách nepravdivé údaje o velikosti pozemků. Před odhalením těchto podvodů se Ali Rusli pokusil podat oznámení na imigrační úřad v Medanu, kde podal stížnost na Zbyňka Hrábka o jeho nelegální činnosti v Indonésii, poněvadž věděl, že se Zbyněk vrací z projektu Blue Life na Green Life, mimo jiné za účelem kontroly financování YHUA, na což dostal Ali Rusli v březnu 2019 finance, které opět částečně zpronevěřil a nezbylo mu na výplaty svých vlastních lidí. V dubnu 2019 došlo k velkému třesku a odhalení Aliho podvodů.

Následoval masivní proces změn, které však nesměly ohrozit rezervaci Green Life a celý projekt. Nevěděli jsme, jak dalece má Ali svůj rozjetý podvod pod kontrolou a tak jsme najali právní oddělení z Medanu a zahájili postupné Aliho vyšachování ze všech projektů, programů a nakonec i ze samotné YHUA, včetně přepsání pozemků z jeho jména na organizaci a uzavření celého toho otřesného problému absolutní ztráty důvěry v tohoto člověka, o kterém měli tisíce lidí povědomí, jako o velkém indonéském ochránci přírody a pralesů. Ali Rusli neustál nejen svoji osobní slávu, ale především moc a peníze. Na konci června 2019 byla celá situace vyřešena a Ali Rusli byl odvolán z YHUA, dostal kompenzaci za 10 let spolupráce a byl odejit ze všech našich programů a projektu Green Life. V srpnu 2019 byl dokončen celý proces s převodem pozemků na YHUA, která byla v červnu rozpuštěna a byla vytvořena kompletně nová struktura v čele s novým předsedou panem Sutresno Ariesem, který sloužil 32 let v indonéské armádě a z toho část své služby na mezinárodních misích u modrých přileb vosk OSN. Vypadá jako zkušený a spolehlivý muž!

 

Ohledně Aliho podvodů čekáme na vhodnou příležitost k dalšímu řešení a potrestání jeho zpronevěr a leváren.

Od července 2019 řešíme opakované systémové útoky a kontroly ze strany imigračních úřadů v Indonésii, které se pokoušení najít na našich aktivitách nějaké temné místo a ukončit naši činnost v Indonésii, což se jim k jejich smůle nedaří. Opět na celém problému pracuje naše právní oddělení v Medanu v čele s členem YHUA panem Aminem. Nad celým problémem bdí další člen YHUA, novinář Ronie. Je to boj o přežití nikoli našeho projektu, ale o holé přežití lidstva na Zemi. Náš projekt je ukázkou toho, jak to v reálu funguje, jak politici otevřeně lžou, jak podepisují mezinárodní klimatické dohody a již při podpisu vědí, že je nedodrží a ekonomický svět hledá manipulace s veřejností, jak je svést jen na další cestu konzumu se zelenou nálepkou, které jim prodávají systémové organizace ochrany přírody, které si ekonomický sektor bohatě sponzoruje.

Zároveň spolek Prales dětem od července 2019 rozjel podporu proti-pytlácké hlídky Blue Patrol na ostrově Bangkaru v rámci projektu OPERACE BANGKARU. Zde se jedná o ochranu kladišť mořských želv před pytláctvím a zároveň ochranu panenského deštného nížinného pralesa před ilegálním kácením a před pytláctvím ptáků. Měsíční podpora Blue Patrol stojí v současnosti 50 000 Kč a spolupodílí se na tom spolek Prales dětem a spolek Oceán dětem.

Byli jsme a budeme organizací, která směle ukazuje cestu veřejnosti, odhaluje lži v ochraně přírody a hledá cestu pravdy a odpovědnosti nás všech za stav životního prostředí, tedy za stav naší společné budoucnosti v následujících letech!