V současné době čekáme na odpověď z Jakarty z Ministerstva lesů a ochrany přírody, ohledně udělení licencí na spoluúčast na ochraně národního parku Leuser. Na základě udělení této licence vytvoříme unikátní aktivitu, která nemá v Indonésii obdoby. Vznikne proti pytlácká hlídka, která bude operovat od oblasti řeky Berkail a dále podél hranic rezervace Green Life. Tato hlídka bude složena ze 2 ozbrojených strážců NP Leuser – Bohorok, 2 členů naší indonéské organizace Yayasan Hutan Untuk Anak – YHUA (Prales dětem) a 2 dobrovolníků. Tato hlídka bude operovat 2x měsíčně ve 3- 5 denních směnách a bude se zabývat odhalováním a likvidací pytláckých aktivit, včetně ilegální těžby dřeva v NP Leuser. Zároveň se zapojíme do osvěty a vzdělávání obyvatel v 11 vesnicích podél hranic národního parku v okresu Bohorok. Financování této aktivity bude závislé na prodeji výchovně vzdělávacího časopisu Green Life, který bude v ČR vycházet od října 2013 jako dvouměsíčník a bude určen pro celou rodinu od dětí až po prarodiče.