Naše proti-pytlácká hlídka má za sebou první ostrou akci proti ozbrojeným pytlákům v NP Gunung Leuser. Se skupinou dobrovolníků byli na obhlídce pralesa na hřebenech nad rezervací Green Life a při kontrole fotopasti objevili data o pytlácích, kteří tudy prošli minulý den a byli ozbrojeni dlouhými střelnými zbraněmi. Došlo na jejich stopování a nalezení pytláckého tábora plného zásob, který vykazoval několikadenní plánovanou činnost. Pytláci před naším týmem utekli a naše Tygří komando tábor zničilo a potraviny zabavilo a odneslo. Během noci se ozvala střelba přímo nad rezervací Green Life, kdy to vypadalo na výstrahu, či strašení ze strany pytláků. Naše komando vyrazilo do terénu na noční akci, ale pytláky nenalezlo.

Mezitím byly evakuovány oba tábory s dobrovolníky do Tygřího domu. Druhého dne ráno dorazili ozbrojení strážci národního parku, kteří pátrali s naším týmem v kopcích po pytlácích, ale ti již v terénu nebyli a zmizeli neznámo kde. Správě NPGL v Medanu byla předána veškerá data s videi pytláků, včetně sepsaného reportu. 

 

Tygří komando prokázalo týmového a odvážného ducha, kdy neozbrojeni střenými zbraněmi pátrali po čtyřech pytlácích se třemi puškami a připravovali půdu pod nohama pro ozbrojený zásah strážců NPGL. Nevyšlo to sice dle našich představ, ale i přes to naši kluci prokázali odvahu a chuď pracovat na poli skutečné ochrany divokých zvířat před pytláctvím.

Každý z nich bude po našem příjezdu odměněn 1.5 miliony Rupií za odvahu.

Díky všem, kteří podporujete Tygří komando!