Po pouhém měsíci tvrdé práce v terénu, po 6ti rozmístěných foto pastech v NPGL v okolí rezervace Green Life a po svědomitém sběru a kontrole dat, se nám podařilo získat opakované záběry dvojice pytláků ptáků, kteří ve dnech 17.2. a 24.2. pytlačili v NPGL. Po vyhodnocení a zpracování dat jsme odevzdali 2 zprávy o pytlácích Správě NPGL – Bohorok a na jejich základě byla zorganizována akce ve vesnici Timbang Lawang, která dala lidem na vědomí, že je území mezi řekami Berkail a Sembelang pod kontrolou.

Lidé byli vyzváni k identifikaci pytláků a k jejich upozornění, že příště již nebudou jejich činy bez odezvy. Po několika dnech se strážci NPGL – Bohorok dozvěděli, že oba pytláci ze strachu před odhalením a potrestáním, opustili vesnici a odstěhovali se. Na základě této akce se nám podařilo podat důkazy, které vedly k odhalení pytláků.

Během prvního měsíce proti pytlácké činnosti se dostavil první pozitivní výsledek. Naše činnost však samozřejmě pokračuje a rozmisťujeme další foto pasti do námi chráněné oblasti.