Byť jsme v aktualitách o objevu Rafflesie na Green Life již psali, tak se k tomuto botanickému skvostu ještě vrátíme.

Jeden z dobrovolníků Jaroslav Čikl objevil další květ Rafflesie jen 15 minut pěšky od tábora u řeky Sembelang v NP Gunung Leuser. Naše Green Life Rafflesia vytvořila další poupě, tedy již 4. květ během měsíce. První květ jsme nalezli již odkvetlý, druhý se nám předvedl v naprosté nádheře, třetí je nyní o velikosti velkého zelí a rozvine se během několika dní, zatímco čtvrtý květ je nyní jako velká kedluben.

Je to dar a my za něj děkujeme! Přijeďte se podívat!