V květnu 2016 byla zahájena rekonstrukce tábora na Green Life I, který byl původně vystaven v roce 2009. Nejdříve zde bylo vystavěno 5 chatek, kuchyně a dvě jídelny. Od roku 2014 dochází k průběžné rekonstrukci za chodu. Hlavním důvodem prvních rekonstrukcí byl sesuv svahů po povodni z října 2013, kdy byla rezervace Green Life vystavena několika sesuvům půdy a velké změně v podobě povodně, která zcela změnilo koryto pralesního potoka. Nejdříve byla postavena opěrná zeď pod kuchyní, poté jsme strhli jednu z jídelen, která dosluhovala. V roce 2014 byly rekonstruovány chatky, nosné kůly byly vyměněny a nahrazeny kamennými zídkami. Proběhla výměna střech.

V roce 2015 jsme zrušili jednu chatku a zanechali 4 funkční chatky s ubytovací kapacitou 11 lidí. V roce 2016 byla stržena jídelna a kuchyně. V současné době je právě jídelna s kuchyní rekonstruována. Dobrovolníci, kteří dorazí v létě 2016 budou mít za úkol udělat z Green Camp I nádherné místo, kam se budou i nadále rádi vracet a budou vědět, že je to jejich dílo.

Ubytovací kapacita se v Green Camp I stabilizuje na 8 dobrovolnících + personálu.