K 10. dubnu 2016 dosahuje česko-indonéská soukromá pralesní rezervace rozlohu 67 hektarů zachráněného území. Bylo vykoupeno dalších 5 hektarů svahu navazujícího na GL1, na hranici národního parku Gunung Leuser, který zarůstá sekundárním pralesem. Veškerá nová vegetace je zde z přirozeného náletu z primárních stromů z národního parku. Původně byl svah vykácen a osázen kaučukem, ale nakonec příroda a Green Life zvítězily a podařilo se majitele přesvědčit o prodeji pozemku za 225 milionů Rupií + 3 miliony byrokratický smluvní proces. Nyní byla zaplacena záloha 100 milionů Rp a do konce roku 2016 musíme doplatit zbytek, včetně finální notářské smlouvy. Toto území je velmi významné pro propojení pozemků částí rezervace GL1 a GL2, mezi nimiž je v tomto okamžiku v nejbližších bodech jen několik minut rychlé chůze.

Tímto oznamujeme všem našim příznivcům a zachráncům pralesa, že rezervace GL1 dosáhla na 60 ha a GL2 na 7 ha, celkem tedy 67 ha chráněného území. Rezervace Green Life je též první dětskou pralesní rezervací, poněvadž se na její tvorbě podílejí děti a žáci z partnerských škol projektu NEPZ v ČR.

Pokračujme dále ve vykupování pralesních pozemků na hranicích s NPGL a dokončeme první důležitou fázi propojení GL1 a GL2 v jednu ucelenou rezervaci Green Life, která vytvoří souvislé střežené ochranné pásmo mezi lidskou civilizací a NPGL. V současné době nám chybí vykoupit ještě další 4 pozemky mezi GL1 a GL2 o celkové rozloze cca 20 hektarů = 2.000 zachránců aru pralesa.

1 ar (10x10m) pralesního území = 900 Kč, který se může stát krásným dárkem v podobě prestižního certifikátu, který vlastní pouze zachránci pralesa Green Life.