Když jsem 28. 2. 2015 odcházel na kontrolu dvou fotopastí v těsné blízkosti rezervace Green Life, tak jsem netušil, co se za pár desítek minut odehraje. Vyrazil jsem v sedm hodin ráno na lačno a pomalu stoupal k hranici rezervace Green Life a NP Gunung Leuser na Siamang Hill. Bylo nádherné ráno, nad údolím se převaloval opar a já si užíval samoty a pralesních zvuků, kterým vévodili giboni z protějšího kopce. Pode mnou se rýsoval tábor Green Life II, kde se pomalu budili k životu dobrovolníci, zatímco Zuzka již chystala snídani. Po deseti minutách jsem se zanořil do pralesa v národním parku a pomalu postupoval po hřebeni na vrchol nejbližšího kopce od tábora. Nahoře mě čekala známá plošinka, kterou zde v minulosti vysekali pytláci, ale již přes 2 roky zde žádní lesní lupiči neoperovali, tedy se všude kolem mě rozléhal jen zvuk ptáků a cikád. Po minutě jsem se ocitl u první fotopasti, kterou zasponzorovala ekoškola ZŠ Povrly, ale tu jsem minul a nechal si ji na později. Moje kroky mířily o dalších 10 minut dále k druhé fotopasti. Zde jsem zkontroloval záběry přímo na místě a zjistil, že zde od 19. 2. nic neprošlo. Po chvíli vnitřní mrzutosti jsem si uvědomil tu krásu ranního deštného pralesa a vracel se k první fotopasti. Nade mnou se prohnala ratufa, ohromná, více než metrová veverka, a na hřebeni jsem zaslechl hulmany. Užíval jsem si ranní kakofonii zvuků a ani jsem si neuvědomil, že stojím v úžlabině mezi kopci, v jakémsi malém sedle, a přede mnou je na stromě fotopast dětí ze ZŠ Povrly. Neočekával jsem nic nevšedního, ale přece jen zde před pár týdny proběhla kuna, munžak a srstín, ohromná to pralesní krysa. Seděl jsem před fotopastí a zjistil, že díky vlhkosti přestal fungovat display na UWAY 200. Vyměnil jsem tedy kartu do druhé fotopasti UWAY 400 a začal si prohlížet 24 nových záběrů. Na úvod pár myšáků, krásný ptáček pita, veverka a k velké radosti serau velký, tedy nádherný pralesní kamzík. Pokračoval jsem v prohlížení a o pár dalších záběrů dále, se mi zatajil dech. Na malém display se objevil někdo, koho jsem na tomto místě vůbec nečekal. 24. února z poza fotopasti ve 20:30 hodin večer vešel do záběru král pralesa TYGR SUMATRÁNSKÝ, udělal pár kroků a lehl si přímo do záběru.

vlcsnap-2015-03-09-14h19m26s229

Byl silně zadýchaný a olizoval si svoji nádhernou tlamu s ohromnými zuby. Nevěřil jsem vlastním očím a zcela konsternován jsem sledoval 4 po sobě jdoucí záběry této ohromné kočkovité šelmy. Na nic jsem nečekal a spěchal zpět do tábora, abych ukázal záběry i ostatním lidem. Za 10 minut jsme již všichni seděli před počítačem a se slzami v očích pozorovali náš úchvatný „úlovek“ z fotopasti, kterou dodala na projekt Green Life základní ekoškola Povrly ze severních Čech. Všichni si uvědomovali úžasnost onoho okamžiku a navíc si byli vědomi faktu, že v době, kdy zde odpočíval tygr, tak my jsme seděli o několik set metrů od něj v údolí v pralesní jídelně.

vlcsnap-2015-03-09-14h21m17s54

Jen těžko vyjádřit pocit radosti, který vám nyní všem sdělujeme a rád bych vám chtěl poděkovat za podporu a připomenout, že tygři sumatránští stále žijí, a že dokonce žijí přímo v rezervaci Green Life, kde bylo v průběhu posledního únorového týdne nalezeno několik tygřích stop tygřice s tygřetem a jedny od ohromného tygra, které patřily s největší pravděpodobností našeho krasavci z fotopasti. Radujte se s námi a pokračujte ve spolupráci na unikátním česko-indonéském projektu Green Life, který je zde pro nás všechny, matku Přírodu a Vaše děti.

vlcsnap-2015-03-09-14h21m06s199vlcsnap-2015-03-09-14h20m43s210