Dne 13.1.2014 došlo k jednání s domorodci ohledně ochrany a ostrahy hranic NP Leuser a vytvoření pracovních míst pro hlídku Green Patrol local. Záměrem je vytvoření úzké spolupráce mezi naší organizací, národním parkem a domorodými komunitami.