Dne 4. září 2013 jsme se setkali na závěrečné schůzi s šéfem NP Leuser – Bohorok, Sekce V, který byl nakloněn naší vizi o spolupráci na ochraně a ostraze NP Leuser v oblasti řeky Berkail a soukromé rezervace Green Life. Po dlouhé cestě do špinavého města Medan jsme se však nakonec dočkali a podepsali tolik očekávanou smlouvu, která nás opravňuje k přímé a aktivní ochraně NP Leuser. Monitorování pomocí fotopastí, svobodný pohyb v národním parku, sběr dat, odhalování pytláků, jejich stezek a pastí, pravomoc zabavovat i zatýkat! To vše nám spadlo do klína během jediného dne. Tato smlouva vejde v platnost k 1. 1. 2014 a končí 1. 1. 2016. Tato zkušební doba má dokázat, že naše vize spolupráce a vznik Green Patroli, vzdělávání a šíření osvěty v domorodých vesnicích, bude mít úspěch a omezí ilegální aktivity pytláků a dřevorubců v NP Leuser mezi řekami Berkail a Sekelam. Naše indonéská organizace Yayasan Hutan Anak a OS Prales dětem se takto stává první nevládní organizací v NP Leuser, které byly takové pravomoci uděleny. Tyto aktivity budou financovány z prodeje časopisu Green Life, který bude vycházet 5x do roka od října 2013 po celé ČR.

[nggallery id=35]

O několik dní později jsme se zúčastnili další schůze, tentokrát v regionu Batu Katak ve vesnici Jong Jong, která čítá cca 52 rodin, které bydlí na břehu řeky Berkail, kam dorazíte na raftu po 2 hodinách plavby od Green Life. Tato vesnice je otevřena diskusi a realizaci ekoturistického a eko zemědělského projektu, což znamená odklon od velkoplošného plantážnictví a šanci na zachování divoké přírody. Naše organizace se do tohoto projektu hodlá zapojit a v úvodu si vzít pod patronát výuku angličtiny a výuku vztahu k přírodě a divokým zvířatům, což je základ pro ekoturistickou budoucnost této vesničky. Sešlo se nás zde 11 zainteresovaných, včetně lidí z NP Leuser, z neziskových organizací, zástupce vojenské posádky z Bohoroku a zástupci vesnice. Po 2 hodinovém jednání se lidé dozvěděli o vzniku Green Patroli a také o možnostech další ekoturistické spolupráce, o kterou je oboustranný zájem.

[nggallery id=36]