Vzhledem k faktu, že je spolek Prales dětem čekatelem na členství v International Ranger Federation, tak jsme se letos rozhodli, že 31. července uspořádáme Světový den rangerů, tedy World Ranger Day 2018 v Batu Katak na Sumatře. Byla to první akce takového charakteru pořádaná v Indonésii. Získali jsme svolení IRF a zahájili nákladné a náročné přípravy pro tuto světovou událost v ochraně přírody, která ukazuje jednotu rangerů na celé planetě, nebo minimálně těch, kteří jsou členy IRF.

 

Součástí World Ranger Day byla příprava závodu na nafukovacích duších na řece Berkail s názvem Tubing Race Batu Katak 2018, na který se nahlásilo více než 30 závodníků. Nechali jsme pro tuto událost vyrobit 40 modrých triček, zatímco dalších 80 triček v zelené barvě bylo určeno pozvaným hostům a zástupcům národního parku Gunung Leuser a neziskových organizací na ochranu přírody, či zástupcům místní politické scény. Nedílnou součástí oslav byli i místní obyvatelé komunity Batu Katak, či zdejší děti. Než se celá událost odehrála, tak členové Tygřího komanda a YHUA pracovali na zvelebení a vylepšení centra Tygří dům, kde bylo postaveno nové oplocení z pletiva, byla opravena posilovna, natřena terasa a zábradlí s podlahou na terase, či postaven sklad s umístěným generátorem 3 kW, který funguje jako záložní zdroj energie pro Tygří dům. Do všech těchto úprav a příprav se významně zapojili i čeští dobrovolníci, kteří byli součástí organizace World ranger Day dne 31.7. 2018.

 

Celý tento náročný den byl 31. července zahájen finálními přípravami a úklidem od 7 hodiny ranní, kdy se zapojilo do práce 17 dobrovolníků, 2 superdobrovolníci a tým spolku Prales dětem, YHUA a členové Tygřího komanda. Přišli pomoci i místní zástupci lokální komunity, včetně členů organizace Lembaga. Od 8 hodiny se začínali shlukovat první závodníci, kteří se dozvěděli pravidla závodu a čekali na start, který proběhl v 9:45 hodin. Zatímco byli dobrovolníci na kontrolních stanovištích, tak se vyřítilo 31 startujících po stezce kaučukovou plantáží s nafukovacími gumami na zádech a běželi o závod k soutoku řeky Sekelam a Berkail, kde získali modré tričko, přepnuli si startovní číslo a nechali se unášet proudem řeky Berkail k cíli kolem Tygřího domu do vesnice, kde byl cílovou čárou most s fanoušky nad hlavami závodníků. Ti nejzdatnější makali na plné obrátky i během plavby a jejich pádly byli jejich šlachovité paže.

Závodník na prvním místě získal odměnu v hodnotě 1 milion Rupií. Druhé místo bylo odměněno 500 000 Rupií a třetí místo 300 000 Rupiemi. Ke slavnostnímu předání cen došlo přímo na ceremonii World Ranger Day v Tygřím domě.

 

V 11:00 hodin byl zahájen ceremoniál World Ranger Day s účastí členů a rangerů národního parku Gunung Leuser, jejichž práce zde byla vyzdvihnuta a náležitě veřejně oceněna. Ve slavnostních proslovech se vystřídala řada autorit, včetně zástupců národního parku, armády, místní politické scény a neziskových organizací. Na plátně byl promítnut proslov a výzva prezidenta IRF Shawna Willforda. Hlavní událostí byla vzpomínka a projevená úcta zesnulým rangerům, kteří položili své životy ve jménu ochrany přírody a národních parků po celém světě. Od roku 2009 do roku 2018 zemřelo ve službě 871 rangerů a v roce 2018 to bylo 100 strážců národních parků. Dokonce 2x jim byla věnována minuta ticha, k níž byli všichni přítomní vyzváni nejdříve předsedou indonéské organizace YHUA Ali Ruslim a posléze předsedou spolku Prales dětem, Milanem Jeglíkem. Dále byli všichni přítomní pozváni na tradiční vegetariánský slavnostní oběd, včetně místních lidí z Batu Katak. Celý den se nesl v duchu ochrany přírody a zvířat a proto bylo stravování vegetariánské, což bylo všem hostům náležitě vysvětleno. Následovalo kulturní představení místních tradičních tanců v podání mládých dívek. V odpoledních hodinách pokračoval ceremoniál vyhodnocením činnosti členů Tygřího komanda a YHUA, kteří v dubnu 2018 získali vládní licenci na monitorovací program Smart Patrol a již mnohokrát prokázali loajalitu a odvahu přímo v terénu národního parku Gunung Leuser. Tento tým vzniknul v únoru 2016 a pod dozorem a vedením poradce spolku Prales dětem Zbyňka Hrábka zraje do skvělého proti-pytláckého týmu. Po dvou a půl letech tvrdé práce lze konstatovat, že pětice rangerů Tygřího komanda dospěla do samostatnosti práce v terénu a může být správě NPGL mimořádným přínosem. Někteří z nich, či jejich otcové byli v minulosti pytláky a jejich transformace je důkazem možné pozitivní změny. Každý z nich získal odměnu v podobě 2 milionů Rupií a vrhacího útočného nože značky Mil-tec. Stejný nůž získali i tři rangeři NPGL.

 

Na závěr byl promítnut film o divokých zvířatech a světové přírodě, který byl odměněn fascinací dětí, které provázely krásné záběry zvířat silnými emočními projevy údivu. Celý World Ranger Day se mimořádně vydařil a byl odměnou nám všem za práci na ochraně přírody. Byl projevem solidarity a uctěním památky zesnulým rangerům a vlastně všem aktivním lidem, kteří položili svůj život v ochraně světové přírody.

 

Naším vrcholným cílem je vytvořil ve spolupráci s IRF a světovými národními parky komplexní monitorovací světový program za pomocí fotopastí a mezinárodní výchovně-vzdělávací program Oko Země 2019 – 2025, který poskytne dětem a mládeži na celém světě přístup k pochopení přírody a divokých zvířat, jakožto nejvyšší hodnoty života, bez níž nemůže lidstvo na Zemi existovat. Je nejvyšši čas na změnu ve vzdělávání dětí, ukončení období démonizace zvířat a nastolení nového směru vnímání života na Zemi. Je třeba zviditelnit práci rangerů, ukončit trofejový lov zvířat, změnit své stravovací návyky a zahájit výchovu a vzdělávání na principu šíření pravdy a empatie. Naším filozofickým konceptem se stala Ústava Země od prof. Josefa Šmajze, která je mimořádným dílem k novému vztahu mezi lidskou kulturou a přírodou. Pokud jako lidstvo jsme součástí Země, nezbývá nám, než se sjednotit na ochraně přírody a zvířat a ukončil ekonomicky predátorskou společnost založenou na neudržitelném a sebevražedném rozvoji. Je nevyšší čas na změnu lidské společnosti, která upřednostní ochranu životního prostředí před zájmy těžebních nadnárodních společností. Příjměme ochranu přírody jako nejvyšší společenský zájem, ve jménu celku. Pokud to lidé nepochopí, tak prohrají v následujících desetiletích své právo na existenci na planetě Zemi.