Na konci června 2016 jsme se navrátili na Sumatru, abychom pokračovali v ochraně divoké přírody a ohrožených druhů zvířat s projektem Green Life. Naší proti-pytlácké hlídce Tygří komando jsme přivezli novou výstroj, kterou nám dodala a částečně i zasponzorovala firma Armed Store s.r.o. z Prahy.

Předání výstroje bylo velkolepé a dodalo členům komanda nejen nový vzhled, ale i respekt v očích místního obyvatelstva. V polovině července byl zakoupen ještě další stejnokroj, tentokrát pro použití na úřední úrovni a pro styk s veřejností, na tak zvaných informačních patrolách, které se odehrávají 2x měsíčně po vesnicích podél NP Gunung Leuser v okresu Bohorok.

V průběhu července pokračovali proti-pytlácké hlídky, které se soustředili na ochranu rezervace Green Life a NPGL. Součástí hlídek byl také výcvik členů Tygřího komanda v sebeobraně a taktice, především se zaměřením na maskování v terénu. K tomuto výcviku bylo využito i dobrovolníků, kteří se ujali role pátračů, zatímco Tygří komando mělo za úkol vytvořit co nejdokonalejší kryt podél říčky Sembelang, nafototografovat pátrače a přitom nebýt viděni. Na plné čáře zvítězili členové Tygřího komanda, pořídili fotografie dobrovolníků i ilegálních rybářů a přitom nebyly objeveni.

Na konci července 2016 se chystáme s celým týmem na hlavní Správu NPGL do Medanu, abychom zde představili náš potenciál v podobě Tygřího komanda v jeho aktivní ochranářské i informační podobě. Rovněž jim představíme monitorovací program Oko tygra 2016 – 2018.