V minulém týdnu se uskutečnila další informační a osvětová mise Tygřího komanda po místních vesnicích podél hranic NP Gunung Leuser. Rozmisťovali se informační letáky o zastavení pytláctví a používání pastí v NP Gunung Leuser i mimo něj. Členové komanda objížděli místní vesnice a warungy, kde seznamovali lidi s projektem Green Life a s aktivní činností proti-pytlácké hlídky Tygří komando.

Většina lidí kvitovala tyto informace pozitivně, někteří se dokonce přidali při pomoci s rozlepováním plakátů. V jednom případě došlo ke konfrontaci názorů a verbální konfliktní situaci s pravděpodobně pytlákem, který se vyjadřoval o tom, že lov = pytláctví je tradice a nemá mu nikdo co zakazovat. Tygří komando se učí komunikovat s lidmi i při zostřených názorových rozdílech, což je pozitivní zkušenost pro náš nový a perspektivní tým.

Dobrá práce!