S radostí v srdci oznamujeme, že  se česko-indonéská rezervace Green Life na Sumatře, rozšiřuje na 66.5 hektarů chráněného a dnes již také střeženého území na hranicích s NP Gunung Leuser.

Během ledna jsme doplatili další důležité splátky a dokončili výkup Tygřích bažin, které činily 5 hektarů vedle Green Camp 2. Dopláceli jsme dohodnuté splátky staronových pozemků „U Francouze“ 5 ha a „U brány“ 5 ha, které jsme rozplatili již v loňském roce 2015.

V lednu 2016 měla rezervace Green Life 50 hektarů a postupně se dařilo doplácet ještě nesplacené části rezervace. Během ledna se podařilo vykoupit další kousek pralesa s velkými stromy, který ležel mezi „Francouzem“ a národním parkem. Byl to poslední kousek v našem GL1 údolí, který nebyl pod naší ochranou. Bylo to 4 rante ( 1 rante = 20×20 m) v hodnotě 7 milionů (majitel nechtěl slevit a měl v úmyslu stromy buď pokácet na dřevo, nebo prodat). Nevykácel, prodal.

Díky vaší nesmírné otevřenosti a souznění s myšlenkou pro budoucnost Green Life, se podařilo během ledna až března nasbírat takové množství finančních prostředků na ZACHRAŇ PRALES, že jsme mohli 14.3.  zaplatit u notářky v Kuala dvěma majitelům pozemků finanční hodnotu 92 milionů Rupií za 2.5 hektaru pozemků. V minulém týdnu došlo ještě k dalším platbám a to v hodnotě 30 milionů Rp (záloha za 2 ha – celková suma do konce 2017 ještě 50 milionů Rp) a 60 milionů Rp (záloha za 7 ha – celková suma do konce 2017 ještě 200 milionů). V měsíci dubnu by mělo dojít k zaplacení zálohy 100 milionů Rp (záloha za 5 ha – celková suma do konce 2016 ještě 125 milionů). Abyste byli v obraze, tak 1 milion Rupií = cca 1.800 Kč.

Tímto můžeme oznámit, že se rezervace Green Life během měsíce dubna rozroste na 66.5 hektaru, které se stávají důležitou součástí ochrany hranic NPGL a ohrožených druhů zvířat. Pokračujte s námi na této neuvěřitelné cestě, kdy se snažíme ukázat lidem, že ochrana pralesů je v rukou každého z nás, a že je tato cesta realizovatelná a funkční!