VEŘEJNÝ PROTEST PROTI GENOCIDĚ VLKŮ V NORSKU – 14.11. 2016 od 14:00 do 15:15 hodin v Praze

Svolavatelem protestu byl spolek Prales dětem a jeho předseda Milan Jeglík

V době, kdy většina lidí sedí v práci a odpočítává hodiny a minuty do odchodu domů, se před velvyslanectvím Norského království sešlo asi 40 lidí s upozorněním na nesouhlas s vybíjením vlků v Norsku. Sešli se zde dospělí lidé, ženy i muži, starší i mladší ročníky, děti i zástupce zvířecí říše, nejlepší přítel člověka, jehož geny pocházejí od vlků, tedy pes. Ulice Hellichova v centru Prahy, kde velvyslanectví sídlí, bylo v obležení policistů v uniformách i v civilu. Tedy klasický příběh, kdy naverbovaní žoldáci nejsou ochotni odmítnout poslušnost svým chlebodárcům a to i přes fakt, že vnitřně nesouhlasí. Dostanou-li rozkaz, tak půjdou i proti svým vlastním lidem a nebudou se ptát proč. Říká se tomu prý profesionalita, ale ve skutečnosti je to zločin! Vzhledem k faktu, že zde vše proběhlo v té nejklidnější podobě, tak nebyl důvod k jakýmkoli represím, takže jsme mohli v klidu předat otevřený dopis panu velvyslanci, který byl směřován norské vládě, která pro letošní loveckou sezónu vydala úmrtní list 47 vlkům z 68 žijícím v Norsku, což pro celou vlčí populaci znamená doslova biologickou čistku. Skutečný důvod? Silná lovecká lobby a zájem o vlčí trofeje. V roce 2015 se v Norsku o odstřel 16ti vlků přihlásilo 11 000 trofejových lovců. Neuvěřitelné a hanebné! O to horší je skutečnost, že takový zločin proti přírodě posvětila vláda.

 

Pod dohledem ozbrojené eskorty jsme vstoupili do přijímací místnosti, kde jsme dopis předali a naopak nám byl dán spis, kde nás norský velvyslanec upozorňoval na fakt, že naši ochránci velkých šelem v České republice získávají z Norských fondů 7 milionovou dotaci na svoji činnost. Pan velvyslanec nemohl tušit, že my s tím nic společného nemáme, na rozdíl od Hnutí Duha. Autorem otevřeného dopisu byl Miroslav Kutal z Hnutí Duha a ten se k celé akci vyjádřil, že se to dalo čekat.

 

Škoda jen, že se zástupci Duhy nezúčastnili celé akce osobně po našem boku jako spoluorganizátoři, a pan Kutal dopis nepodepsal, poněvadž mu to prý dohody s norskými ochránci přírody neumožňovaly, bez jejich souhlasu. Je zvláštní, že z Norska nepřišel souhlas i přes to, že naše kolegyně v Norsku sdělila, že na to ochranáři v Norsku čekají a děkují za tuto českou iniciativu. Nakonec jsme se dozvěděli, že souhlas přišel, ale to již bylo pozdě, tedy dopis byl předán nepodepsán. Škoda! Na Slovensku se k celé situaci norské vlčí tragédie zase nepřipojilo hnutí VLK, což nás též nemile překvapilo, ale asi mají všichni své pádné důvody. I přesto, že respektujeme jejich činnost a rozhodnutí, by to chtělo více otevřenosti ke spolupráci a sjednocení, jinak se žádná ochrana nemůže dařit a budeme dělat jen to, co nám mocní dovolí, na základě jejich dotací, tedy finanční podpory, která nám sváže ruce a zavře ústa.

I přes drobné neshody ve strategii ochranářského konání, které je z mého pohledu příliš smířlivé s myslivci a lovci, musím panu Kutalovi poděkovat za otevřený dopis. Stejně tak děkuji panu Jaroslavu Monte Kvasnicovi, jakožto znalci vlků, za dopis, který byl veřejně přečten lidem na protestu, kteří jej velmi srdečně přijali.

Osobně si myslím, že by se měla ochrana přírody sjednotit a více vyhranit proti trofejovým lovům, které jsou zhoubou a doslova rakovinou lidské duše. Děkujeme všem za osobní účast na protestu a za osobní odvahu, která se ukazuje jako stále důležitější charakterová vlastnost člověka, jakožto ochránce přírody.   

Na závěr celé akce se všichni protestujíci nadechli ke sborovému zavytí, které směřovalo panu velvyslanci Norského království, který zastupuje vládu, která hodlá vymazat vlčí vytí z norské divoké přírody.