Od června 2017 se rozjíždí největší strážně – monitorovací program Oko tygra, jemuž byla udělena vládní indonéská licence Smart Patrol, kterou získala naše partnerská organizace Yayasan Hutan Untuk Anak a my jsme oficiiálními sponzory a garanty monitorovací mise.

 

Máme do terénu připraveno 90 fotopastí, z toho 30 fotopastí zasponzorovali partnerské školy projektu NEPZ v ČR a jedna škola ze Slovenska. Náš akční strážně – monitorovací rádius bude 2 000 km2 a plná podpora vládních rangerů při potlačování pytláctví. Celý tento unikátní program bude trvat do června 2017 do prosince 2019, kdy máme za úkol zmonitorovat populace tygrů na Severní Sumatře v NP Gunung Leuser a získat důkazy pro potlačování pytláctví, včetně zatýkání a svědčení u soudů. Součástí programu je též socializace místních komunit a vzdělávací program pro děti a studenty. Celkový rozpočet činí 1,8 milionu korun českých.

Tímto Vás všechny žádáme, abyste se připojili k členství ve virtuálních Tygřím komandu a po celou dobu činnosti podporovali Tygří komando minimálním měsíčním trvalým příspěvkem 85 kč na trasnparentní účet Tygří hlídka: 2600885307 / 2010 nebo na slovenský účet: SK4183300000002401071589

Díky všem, kteří se přidáte!