VLÁDNÍ LICENCE NA OCHRANU TYGRŮ A ORANGUTANŮ SUMATERSKÝCH

Na konci prosince 2016 jsme dosáhli všech potřebných procesů a podpisů z hlavní Správy NPGL v Medanu, které nás budou opravňovat k přímé ochraně kriticky ohrožených druhů zvířat a jejich 3 letému monitorování v rámci programu Oko tygra 2017 – 2019. Na začátku ledna 2017 by mělo dojít k závěrečnému podpisu na Ministrestvu Lesů v Jakartě.

 

Spolek Prales dětem se stává významným podporovatelem a sponzorem činnosti indonéské neziskové organizace Yayasan Hutan Untuk Anak, která se bude po dobu 3 let zabývat přímou ochranou sumaterských tygrů a orangutanů na úseku 2 000 km2, který jim byl přidělen k ochraně a monitorování.

Spolek Prales dětem sehrává významnou roli na ochraně světového přírodního dědictví deštných pralesů a ohrožených druhů zvířat na Sumatře v Indonésii a je oficiálním sponzorem a partnerem vládního projektu SMART PATROL. Veškerá tato činnost je ve spolupráci s indonéskou vládou, Ministerstvem Lesů, hlavní Správou NPGL v Medanu a vládní organizací na ochranu přírody BKSDA.  

 

Po dobu 3 let se stáváme všichni společně významnou pozitivní silou na záchranu sumaterských tygrů a orangutanů v národním parku Gunung Leuser.

 

Hledáme 100 společensky odpovědných firem a sponzorů, kteří se připojí k 3 leté spolupráci na ochraně kriticky ohrožených druhů zvířat v NP Gunung Leuser na Sumatře, který patří k přírodním klenotům planety Země.

 

  • Hledáme 10 firem s roční podporou 20 000 Kč po dobu 3 let…
  • Hledáme 20 firem s roční podporou 10 000 Kč po dobu 3 let…
  • Hledáme 30 firem s roční podporou 5 000 Kč po dobu 3 let…
  • Hledáme 40 firem s roční podporou 2 000 Kč po dobu 3 let…

 

Celková sponzorská roční suma určená na záchranu tygrů a orangutanů činí 630 000 Kč. 

Každá zapojená firma a sponzor získají tří letou smlouvu o spolupráci na ochraně světového přírodního dědictví. Bude vytvořen prostor pro prezentaci firem a sponzorů, které budou veřejně zviditelňovány v rámci akcí spolku Prales dětem v České republice a Spolku Prales deťom na Slovensku.