Přátelé ještě než odletíme za moře, dovolujeme si Vám zveřejnit a předložit VÝROČNÍ ZPRÁVU OS PRALES DĚTEM pro rok 2013…děkujeme všem, kteří nás podproují, přispívají a za to, že vnímáte tento svět jako něco mnohem víc, než jen prázdné místo k přežívání.

Díky, za Váš pohled na svět, na tuto překrásnou a tolik zkoušenou modrou planetu.

Ke stažení zde: Výroční zpráva OS Prales dětem za rok 2013